Erekcia

Erekcia muž grafikaErekcia – to je v podstate pre každého muža nevyhnutnosť. Stoporenie penisu znamená možnosť oplodnenia a rozšírenie vlastného genómu. Erekcia je na 99% nevyhnutná pre dosiahnutie orgazmu a ejakulácie muža. Bez erekcie niet uspokojujúceho sexuálneho života – muža i ženy. Je dôležité aby sa dostavila vždy keď to potrebujete. A na tak dlho a v takej kvalite, aby ste v konečnom dôsledku neboli spokojní len vy, ale aj vaša partnerka.

Čo to vlastne tá erekcia je z pohľadu vedy? Ako funguje a kedy k nej dochádza? Aké sú poruchy erekcie a prečo k ním čoraz častejšie dochádza? Ako tomu zabrániť? Hoci možno svoju erekciu stále beriete ako samozrejmosť, veľmi rýchlo sa môže stať, že jej kvalita náhle poklesne. Prečítajte si všetko o erekcii a buďte pripravení. Na všetky vaše otázky totiž existujú odpovede.

Čo je erekcia, čiže stoporenie penisu

Čo je to erekcia? Vedeckou terminológiou povedané – erekcia je komplexný neurovaskulárny dej kontrolovaný endokrinným systémom, zahrňujúci arteriálnu dilatáciu, relaxáciu trabekulárnych hladkých svalov a aktiváciu venookluzívneho mechanizmu v kavernóznych telesách penisu.

BUM, ak nie ste lekár, či medicinman amatér, tak z tejto definície sa jednoducho nevysomárite. Poďme si to pre nás laikov priblížiť v ľudskej reči:

Erekcia je stav úplného stoporenia penisu muža, no takisto aj stoporenie klitorisu ženy. Je vyvolaná pohlavným vzrušením, ktorému samozrejme predchádza sexuálna stimulácia (priama aj nepriama – vaša myseľ je totiž najsilnejší spúšťač). Erekcia je výsledok stoporenia, nikdy nie naopak. Nemýľte si to – medzi erekciou a stoporením je rozdiel a nie sú to totožné pojmy ako si to väčšina mužov myslí, pretože:

 • stoporenie je fyziologický dej, počas ktorého dochádza k viacerým unikátnym biologickým pochodom a procesom
 • erekcia je priamy výsledok pôsobenia týchto procesov, vo finálnej fáze je to vzpriamený a tvrdý penis

Pohlavný úd má dve základné funkcie. Tou prvou je vylučovanie moču z tela a zbavovanie sa škodlivín. Tou druhou je zabezpečenie potomstva a schopnosť dosiahnuť uspokojujúci pohlavný styk. A presne toto bez erekcie jednoducho nemáte šancu dosiahnuť!

Aby erekcia vôbec mohla nastať, musia sa dať správne dokopy viaceré faktory. Toto sú najdôležitejšie:

 • maximálna funkčnosť nervovej sústavy, ktorá zabezpečuje správne nervové zásobenie vrátane periférnych nervov – zaregistrovanie sexuálne stimulovanie v mozgu a jej správne vyhodnotenie a odoslanie odpovede pohlavnému systému, že “akcia sa môže začať
 • dostatočný prístup krvi do artérií (ciev) a vyhovujúce krvné zásobenie kaverznózneho tkaniva v erektilných telesách – aktivácia okamžitého krvného zásobenia penisu a prekrvenia toporivých telies
 • funkčný venookluzívny mechanizmus v toporivých telesách penisu – systém, pomocou ktorého sa stlačia žily a krv počas erekcie z neho “neuniká”

Pointou je, že pokiaľ nefungujú všetky tri spomenuté oblasti naraz ako majú, tak môže nastať – a v drvivej väčšine prípadov aj nastáva zlyhanie erekcie.

 

Mechanizmus erekcie

Pohlavný úd disponuje toporivými telesami, ktoré sú tvorené množstvom ciev. V pokoji je prekrvený iba minimálne, respektíve iba toľko, aby sa zabezpečila jeho výživa. Po stimulácii a následne počas pohlavného vzrušenia sa uvoľňuje hladká svalovina prívodných tepien a samozrejme aj samotného toporivého tkaniva, čím dochádza k zvýšenému prívodu krvi.

Aby táto krv hneď neodtekala, je zníženie žilného odtoku v kompetencii už spomínaného venookluzívneho mechanizmu, vďaka ktorému sa krv z toporivých telies neodvádza a napínajú sa ich väzivové obaly. Takýto zvýšený objem krvi v penise pod tlakom sa prejavuje EREKCIOU.

Uhol vzpriameného penisu je potom určený jeho veľkosťou a jeho pripojením k spodnému výbežku bedrovej kosti a stydkej kosti (suspenzné a funiformné väzy). U mužov s dlhým a ťažkým penisom, alebo voľným závesným väzivom, tento uhol zvyčajne nebude väčší ako 90 stupňov (ani pri plnej tuhosti).

Erekcia je síce poslednou fázou stoporenia, no určite nie konečnou zastávkou. Nasledovať by malo z hľadiska sexuálnej funkčnosti a vlastne aj zmyslu jeho vztýčenia – vyvrcholenie, t.j. orgazmus – jav, ktorý je u muža takmer vždy spojený s ejakuláciou – výstrekom semena.

Takže k ukončeniu erekcie dôjde buď takto príjemne, alebo jednoducho prestanú na mozog pôsobiť sexuálne impulzy a on si to vyhodnotí v zmysle – už z toho nič nebude… Krvi v penise ubúda, stiahnuté žily sa opäť roztiahnu a krv tak môže pohodlne odtekať z penisu von.

Anatómia, penis, erekcia, popis

Rozdiel – penis v pokojovom stave vs. erekcia

6 fáz erekcie

Celá erekcia sa z pohľadu biologickej funkčnosti (tlak a prietok v krvi v penise – hemodynamika) v podstate dá rozdeliť na 6 základných fáz:

➡️ Pokojová fáza

Prekrvenie penisu je rovnaké ako v bežnom kľudovom stave. Kontrakcia svalstva stien toporivých ciev a telies prebieha normálne – krv v penise nezostáva. Celý penis je v podstate zásobený krvou len nevyhnutne – na výživu tkanív, zvyčajne je to 1,4-4 ml krvi na 100 g tkaniva.

➡️ Latentná fáza

Jedná sa o fázu na úplnom začiatku stimulácie, kedy dochádza k vyslaniu nervových signálov z periférnych oblastí do centrálnej časti nervovej sústavy. Signály mozog spracuje a vyšle pohlavnému systému pokyn k začatiu procesu stoporenia. Výsledkom tejto úvodnej fázy je relaxácia cievnych stien, stien sínusoidov v erektilných telieskach a k zvýšeniu prietoku krvi.

➡️ Fáza rýchleho prekrvenia

Alebo inak fáza tumescencie. V nej vďaka vysokému prítoku krvi artériami dochádza k naplneniu dilatovaného systému sínusoidov. Súčasne dochádza k stúpaniu intrakavernózneho tlaku a vyrovnaniu so stredným arteriálnym tlakom. Expanzia sínusoid vedie k vytvoreniu funkčnej venóznej oklúzii.

➡️ Fáza úplnej erekcie

V tejto fáze erekcie dochádza k stabilizácii systolického tlaku a intrakavernózneho tlaku. Prítok krvi z artérií sa tiež stabilizuje a objem penisu a jeho rigidita (tvrdosť) sa dostávajú do takmer úplnej korelácie. Stoporenie penisu je maximálne, cirkulácia krvi je stabilná a penis dosahuje maximálne rozmery.

➡️ Fáza rigidnej erekcie

Rigidná erekcia nastáva tesne pred ejakuláciou. Nepretržitá stimulácia pri plnej funkčnosti nervového systému nakoniec vyvoláva odpoveď – vyvrcholenie sprevádzané ejakuláciou. Erekcia je sprevádzaná aktívnymi sťahmi priečne pruhovaného svalstva a až trojnásobným zvýšením intrakavernózneho tlaku.

➡️ Fáza detumescencie

Detumescencia, alebo ústup prekrvenia, je záverečná fáza erekcie, ktorá nastáva po dosiahnutí vyvrcholenia a ejakulácie, prípadne po prerušení sexuálnej stimulácie. nastupuje kontrakcia hladkých svalov ciev a erektilných telies penisu, čím sa obnoví opätovne voľný odtok krvi z penisu. Stoporenie končí, penis ochabuje a vracia sa do pôvodného stavu pred erekciou.

Erekciu potom môžeme rozdeliť z hľadiska príčiny na:

 • reflexnú erekciu – dostaví sa na základe fyzickej stimulácie penisu
 • psychogénnu erekciu – vzniká na základe zmyslových podnetov, najmä predstavivosti, vizuálneho podnetu, sluchového podnetu či čuchového podnetu
 • nočnú či rannú erekciu – samovoľná a podvedomá erekcia vznikajúca počas spánku

Ranná erekcia

Erekcia nie je dôsledok iba sexuálnej stimulácie, býva aj samovoľná. Ide o rannú erekciu (respektíve nočnú), kedy sa erekcia niekoľkokrát opakuje počas spánku (3-5 x za noc). Telo si tak vlastne testuje schopnosť erekcie, tento jav však nie je celkom objasnený. Každopádne – ranná erekcia znamená, že samotný proces funguje dobre a prípadná erektilná dysfunkcia nemá fyzickú príčinu, ale je psychického rázu. Podrobne som sa o rannej erekcii rozpísal v mojom predchádzajúcom článku: Ranná erekcia – kompletné informácie a čo robiť ak chýba.

💡 Chcete si o erekcii prečítať ešte viac? A trochu z vedeckého uhla?

Erekcia – fakty, o ktorých ste doteraz možno nevedeli

Možno si myslíte, že o erekcii toho už nie veľa čo povedať. No niektoré fakty o nej prekvapia a zaujmú aj nejedného zdatného milovníka.

 • väčšina mužov v skutočnosti erektilnú dysfunkciu nemá, najmä starší muži trpia skôr nespokojnosťou so svojou erekciou, ktorá už nie je ako bývala za mlada (vek nepopustí) – nástup a udržanie erekcie je vekom čoraz ťažšia úloha
 • penis je pri erekcii naozaj krehký – nie je to síce kosť, no ak v ňom prasknú cievy – nastupuje silný a bolestivý opuch, až jedna tretina prípadov “zlomeného” penisu pripadá na moment, kedy muž dosiahne vyvrcholenie
 • verte či nie, ale erekciu môže preukazovať už mužský plod v maternici
 • klasické lieky na predpis na erektilnú dysfunkciu vždy nezafungujú, ako si to veľa mužov môže myslieť, účinok pocítia približne 2 tretiny mužov, takisto sa uvádza, že niektorí muži potrebujú k dosiahnutiu erekcie čoraz vyššie dávky, čo okrem iného znamená aj intenzívnejšie vedľajšie účinky
 • kratší penis sa pri erekcii zväčší viac ako ten dlhší – muži s menšou pýchou môžu očakávať zväčšenie do dĺžky približne o 80%, tí ostatní cca 45-50%
 • poruchy erekcie (erektilná dysfunkcia) môžu signalizovať vážne zdravotné problémy ako sú srdcové ochorenia, cukrovka, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, vysoký cholesterol a ďalšie
 • k dosiahnutiu orgazmu nie je erekcia nevyhnutne potrebná
 • na erekciu a jej kvalitu má veľký vplyv aj životný štýl muža – veľmi negatívne na ňu vplýva nadmerná konzumácia alkoholu, drog, fajčenie, nadváha, niektoré lieky a dokonca aj pravidelné dlhodobé bicyklovanie
 • stres môže spôsobiť poruchy erekcie a nekvalitná erekcia môže spôsobiť psychický stres – typicky začarovaný kruh, kedy frustrovaní muži neschopní dosiahnuť akceptovateľnú erekciu musia vynaložiť oveľa viac námahy aby erektilnú dysfunkciu prekonali – moja rada znie: vyhľadať odbornú pomoc (lekár, sexuálny terapeut), kým nie je neskoro

 

Poruchy, problémy a ochorenia spojené s erekciou

Porúch, problémov a s tým spojených ochorení je v súvislosti s erekciou viac. Najčastejšie sa jedná o erektilnú dysfunkciu – tvrdosť pohlavného údu je nedostatočná na to, aby sa dosiahol plnohodnotný pohlavný styk. Patria medzi ne však aj tieto stavy – sexuálne dysfunkcie:

Slabá erekcia

Má priamy súvis s erektilnou dysfunkciou. Neúplné stoporenie, problém vôbec dosiahnuť čo i len náznak erekcie, či problém s jej udržaním napriek intenzívnej sexuálnej stimulácii – toto je jej základná charakteristika. Príčinou bývajú problémy srdcovocievnej a/alebo nervovej sústavy.

💡 TIP: Všetko o slabej erekcii nájdete v našom komplexnom článku: Slabá erekcia = žiaden sex, čo robiť aby bola v TOP kvalite?

Krátka erekcia

Erekcia je síce dostatočná, no jej dĺžka už nie. Nástup erekcie je v poriadku, no veľmi rýchlo je potláčaná. Problém je zväčša v mechanizme, ktorého účelom je udržanie krvi a tlaku v penise a jeho toporivých telieskach počas súlože. Krátka erekcia tiež môže byť spojená s iným problémom – predčasnou ejakuláciou. Prirýchle vyvrcholenie ukončí stoporenie ešte pred uspokojením partnerky.

💡 TIP: Všetko o krátkej erekcii nájdete v našom komplexnom článku: Krátka erekcia, alebo keď to jednoducho nevydrží až dokonca.

Permanentná erekcia

Problémom je aj opačný prípad, kedy erekcia neustupuje ani po vyvrcholení dlhšiu dobu a je nezriedka bolestivá. Má aj svoj názov – volá sa to priapizmus. Ide o poruchu v rámci cievneho a nervového zásobenia. Náhle naplnenie krvou sa môže udiať aj bez zjavnej sexuálnej stimulácie, pričom tento stav trvá dlho a vôbec neustupuje. Môže trvalo poškodiť erektilné tkanivo penisu čo môže viesť až k impotencii!

Retrográdna erekcia

Je to vlastne neprávne pomenovanie pre retrográdnu ejakuláciu, čo je vlastne spätná ejakulácia kedy je ejakulát pri vyvrcholení vylučovaný do močového mechúra. Je dobre rozpoznateľná – muž po orgazme vylučuje z tela moč zakalený spermou. K retrográdnej ejakulácii dochádza napríklad aj po operácii prostaty.

Oneskorená erekcia

Jedná sa o poruchu erekcie, pri ktorej dochádza k oneskorenej odozve na sexuálnu stimuláciu. Problém je najčastejšie v nervovom systéme, ktorý nesprávne spracuje a vyhodnotí prijímané signály. Erekcia sa môže odďaľovať aj úmyselne – zmyslom je oddialenie ejakulácie a dlhší čas na intímny styk (vrátane predohry).

Bolestivá erekcia

Je to vlastne symptóm inej choroby či poruchy, nie je to samostatné ochorenie. Bolestivá erekcia môže byť výsledkom už spomínaného priapizmu, Peyronieho choroby (neprirodzene zakrivený penis), problémov s prostatou (zápal, zväčšená, rakovina), zápalu močových ciest, genitálneho herpesu, rakoviny penisu, fimózy (zúženej predkožky), krátkej uzdičky, poranenia či úrazu. Všetko choroby a komplikácie, s ktorými by ste mali navštíviť lekára čo najskôr.

💡 TIP: Všetko o bolestivej erekcii nájdete v našom komplexnom článku: Bolestivá erekcia, čo to je a čo robiť keď sa zjaví bolesť pri erekcii.

Príliš častá rýchla erekcia

Poviete si, radšej častá ako žiadna. Iste, ale vedzte, že táto porucha môže byť aj výsledkom chronického rozšírenia ciev. Ale najčastejšie sa jedná o privysoké libido, čo má súvis s pohlavnými hormónami. A je to v drvivej väčšine prípadov “problém” mladších mužov.

Takisto môžeme poruchy erekcie rozdeliť na:

 • úplné
 • neúplné

Pri úplnej (kompletnej) poruche sa nedostatočná tvrdosť prejavuje za každých okolností – nielen pri koituse, ale aj pri masturbácii či inej stimulácii + platí to aj na rannú erekciu, ktorá sa nedostavuje tiež.

Neúplná (nekompletná) porucha erekcie je oveľa častejšia a prejavuje sa len sporadicky v niektorých situáciách. Niektorí muži majú problém s erekciou iba pri sexe s partnerkou – pri masturbácii a v noci (spontánna erekcia) nie. V takom prípade sa jedná o spolupôsobenie viacerých faktorov – biologické, psychické, sociálne či partnerské (kompletná porucha erekcia má bez najmenších pochybností organický a teda fyzický dôvod).

A aby som bol celkom dôsledný. Porucha erekcie môže byť ešte primárna, ktorá sa vyskytuje už od začiatku pohlavného života jedinca, alebo aj sekundárna, ktorej výskyt sa zvyšuje napríklad vekom.

Pre väčšinu mužov sa tieto problémy vyskytujú príležitostne a naozaj nie sú vážnym problémom. Nie je žiaden dôvod k väčším obavám, ak sa u vás problémy s erekciou prejavia približne v 20% prípadov (zdroj). Ak sa však toto číslo priblíži k 50% je celkom možné, že sa jedná o vážnejší zdravotný problém, ktorý si žiada vyšetrenie u lekára.

 

Príčiny porúch erekcie

Príčiny porúch erekcie môžu mať fyzický (organický) alebo psychický (psychogénny) charakter, prípadne ide o kombináciu oboch. Príčiny erektilnej dysfunkcie sú však z viac ako 80% organické a bývajú častejšie u starších mužov. Mladí muži trpia viac poruchami erekcie z psychogénnych príčin*.

Aspoň v skratke spomeniem takmer všetky príčiny slabej erekcie:

Fyzické príčiny

 • cievne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, cukrovka…)
 • neurogénne ochorenia (Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, mŕtvica, epilepsia, Alzheimerova choroba…)
 • hormonálne ochorenia (Cushingov syndróm, hypertyreóza, hypotyreóza, hypogonadizmus…)
 • anatomické ochorenia, úrazy alebo patologické stavy (Peyronieho choroba, poranenie miechy)
 • anatomické deformácie genitálií alebo penisu
 • metabolické ochorenia (nadváha, obezita, anorexia, bulímia)

Psychické príčiny

 • depresia
 • úzkostné stavy
 • nervozita a stres

Životný štýl

 • fajčenie
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • užívanie omamných látok
 • málo pohybu
 • nadmerná únava

Lieky

 • cytostatiká
 • antihistaminiká
 • antiepileptiká
 • antidepresíva
 • antipsychotiká
 • diuretiká
 • antihypertenzíva
 • fibráty
 • kortikosteroidy
 • antiandrogény

💡 *Problémy s erekciou u mladých mužov

Problémy s erekciou sa nevyhýbajú ani mladším mužom. A to od miernych porúch až po tie závažné. Napríklad Journal of Sexual Medicine uvádza, že až 26% mužov vo veku od 17 do 40 rokov má problémy s erekciou. Väčšina z nich súvisí skôr so životným štýlom a duševným zdravím. Existuje viacero štúdií, ktoré naznačujú, že k poruchám erekcie u mladých mužov dochádza najčastejšie vplyvom depresie a úzkosti…

 

Diagnostika

Ak máte problémy s erekciou a tie sa časom ešte viac zhoršujú, mali by ste sa obrátiť na svojho lekára. Ten na základe anamnézy a prípadne ďalších klinických a fyziologických testov môže určiť príčinu oslabenej erekcie takmer v každom prípade a navrhnúť aj adekvátnu liečbu. Aké testy môžete absolvovať?

 • kompletný krvný obraz
 • hormónový profil
 • vyšetrenie na nočné penilné tumescencie
 • ultrazvuk
 • vyšetrenie moču

Liečba

Ak lekár potvrdí erektilnú dysfunkciu, môže vám navrhnúť niektoré z nasledovných riešení, ktoré klasická medicína ponúka:

 • lieky na predpis – lieky na recept, ktoré obsahujú účinné látky ako napríklad sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) alebo avanafil (Spedra) a sú určené na poruchy erekcie z dôvodu cievnych problémov
 • hormonálna terapia – cieľom je zvýšenie hladiny testosterónu, pričom ide o substitučnú hormonálnu liečbu
 • injekcie – jedná sa o aplikáciu injekcie obsahujúcej vazoaktívnu látku priamo do penisu
 • terapia ultrazvukovými rázovými vlnami – spočíva v opakovanom vystavení penisu špeciálnym nebolestivým vlnám, ktoré v penise vyvolajú novotvorbu ciev, čím sa zlepšuje jeho krvné zásobenie

 

TIP: Naozaj máte problém s erekciou? Otestujte sa!

Máte pocit, že s vašou erekciou to ide dolu z kopca? Chcete vedieť ako na tom s erekciou naozaj ste? Vyskúšajte nasledovný test (dotazník). Odpovedzte pravdivo na všetky otázky. Odpoveď vyberajte takú, ktorá je najbližšia k vášmu stavu za posledných 6 mesiacov.

1. Ako by ste ohodnotili svoju istotu, že môžete dosiahnuť a následne aj udržať svoju erekciu?

 • veľmi slabá (1 bod)
 • slabá (2 body)
 • primeraná (3 body)
 • významná (4 body)
 • absolútna (5 bodov)

2. Ako často bola vaša erekcia dostatočne kvalitná, aby penis prenikol do vagíny bez problémov?

 • nemal som pohlavný styk (0 bodov)
 • takmer nikdy alebo nikdy (1 bod)
 • niekedy, t.j. menej ako polovica pokusov (2 body)
 • príležitostne, t.j. približne polovica pokusov (3 body)
 • väčšinou, t.j. oveľa viac ako polovica pokusov (4 body)
 • takmer vždy alebo vždy (5 bodov)

3. Ako často sa vám podarilo udržať erekciu počas pohlavného styku?

 • nemal som pohlavný styk (0 bodov)
 • takmer nikdy alebo nikdy (1 bod)
 • niekedy, t.j. menej ako polovica pokusov (2 body)
 • príležitostne, t.j. približne polovica pokusov (3 body)
 • väčšinou, t.j. oveľa viac ako polovica pokusov (4 body)
 • takmer vždy alebo vždy (5 bodov)

4. Ako hodnotíte udržanie erekcie až do konca sexuálneho styku?

 • neskúšal som pohlavný styk (0 bodov)
 • neuveriteľne ťažké (1 bod)
 • veľmi ťažké (2 body)
 • ťažké (3 body)
 • pomerne ťažké (4 body)
 • bez problémov (5 bodov)

5. Ako často ste boli so svojim pohlavným stykom spokojní?

 • neskúšal som pohlavný styk (0 bodov)
 • takmer nikdy alebo nikdy (1 bod)
 • niekedy, t.j. menej ako polovica pokusov (2 body)
 • príležitostne, t.j. približne polovica pokusov (3 body)
 • väčšinou, , t.j. oveľa viac ako polovica pokusov (4 body)
 • takmer vždy alebo vždy (5 bodov)

Spočítajte si teraz počet bodov. Pointa? Ak je váš dosiahnutý výsledok menej ako 21, máte príznaky poruchy erekcie.

 

Ako zlepšiť a podporiť svoju erekciu

Ako zlepšiť erekciu a podporiť ju tak, aby ste napokon nedospeli do štádia, kedy bude pomoc lekára naozaj nevyhnutná? Existuje pár dobrých spôsobov ako to docieliť (mám to odskúšané sám na sebe – nezabúdajte prevencia je dôležitá vec):

 • pracujte na svojej životospráve – to znamená zdravšie sa stravujte a potlačte svoje zlozvyky ako je fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu, žiadne mastné a ťažké jedlá (ako zlepšiť erekciu stravou som už na webe zverejnil – prečítajte si článok: Potraviny na erekciu – vyskúšajte, neobanujete…)
 • riešte svoj nepriaznivý zdravotný stav kým sa to ešte dá urobiť relatívne jednoducho – riešte najmä svoju nadváhu a s tým súvisiace zdravotné komplikácie (vysoký tlak, cholesterol…)
 • starajte sa viac o svoje mentálne zdravie – obmedzte stres a únavu tým, že budete venovať dostatok času regenerácii, oddychu a kvalitnému spánku
 • hýbte sa – dobrá fyzická kondícia slúži ako prevencia viacerých civilizačných ochorení, ktoré na erekciu pôsobia viac ako negatívne, už len “obyčajná” pravidelná chôdza namiesto neustáleho vyvážania sa autom má neuveriteľné účinky (a cez leto aj nejaké športy, nielen párty pri grile s priateľmi)

Čo ešte?

 • venujte pozornosť svojmu kardiovaskulárnemu a nervovému systému – poruchy a zdravotné problémy týkajúce sa týchto oblastí sa vo veľkej miere podieľajú na vzniku erektilnej dysfunkcie
 • podporte zvýšenie hladiny testosterónu vo vašom tele – aj výberom vhodných potravín či výživových doplnkov (napríklad Primulus)
 • podporte svoje sexuálne funkcie prírodným spôsobom – správnymi afrodiziakmi, viaceré unikátne rastliny (Ženšen, Maca, Ginko, Saw Palmetto, Tribulus Terrestris, Muira Puama, Horny Goat a iné), dôležité aminokyseliny (L-arginín, L-citrulín, L-lyzín a ďalšie), minerály a vitamíny sú súčasťou kvalitných výživových doplnkov, ktoré podporujú erekciu a prirodzenou formou podporujú normálnu hladinu testosterónu v tele

 

Najčastejšie otázky o erekcii

Erekcia a poruchy s ňou spojené sú veci, ktoré trápia ľudské pokolenie snáď už od praveku. Aj dnes v dobe internetu a sociálnych sietí sa veľa mužov, ale i žien, o erekciu zaujíma dosť intenzívne. Pár z tých najčastejšie kladených otázok v rámci rôznych diskusií a fór teraz predkladám. Samozrejme aj s odpoveďami.

❓ Mám problém s erekciou ale vážne len občas, musím s tým hneď za lekárom?

Takto to všetko začína. Problém s erekciou bol vždy na začiatku len občasný a dokázal “vystrašiť len na malú chvíľu, takže muž ďalej nezriedka pokračoval vo svojich zlozvykoch ako alkohol, fajčenie a iné vychytávky. Je dobré situáciu nepodceniť a začať s niektorými režimovými opatreniami. Akými? Prečítajte si môj článok: Ako zlepšiť erekciu? Najlepšie prirodzenou cestou

❓ Erekcia je v poriadku, ako ju skryť pred okolím?

Mať tak tvoj problém – povie si mnoho, najmä starších, mužov. Ale k veci. Ideálne sú nohavice, ktoré nie sú ani veľmi voľné aby ste “stanovali”, ani veľmi pevné a obtiahnuté, že bude vidieť každý detail. A pod ne boxerky. udržia všetko na správnom mieste.

❓ Erekcia je v poriadku, len keby chuť bola väčšia, kde je problém?

Nízky sexuálny apetít nezriedka vyplýva z nudy vo vzťahu. Skúste svoj sexuálny život oživiť. Horšie je, ak za tým bude nižšia hladina testosterónu a prípadne zvýšený nápor na vašu psychiku (únava, prepracovanosť, stres, menej kvalitného spánku, úzkosť…). V prvom prípade treba vyskúšať niečo na prirodzenú podporu tvorby testosterónu v tele (napríklad výživovým doplnkom ako je Primulus), v tom druhom si oddýchnuť, prípadne využiť služby sexuálneho terapeuta.

❓ Má nadváha vplyv na erekciu?

Nadváha má vplyv komplet na celé telo. Negatívny. Zvýšené riziko srdcovocievnych ochorení či cukrovky priamo úmerne zvyšuje aj riziko erektilnej dysfunkcie. Je treba zmeniť životný štýl, kým to pôjde ešte bezbolestne.

❓ Má psychika naozaj taký vplyv na kvalitu erekcie?

Má. Strach pred pohlavným stykom z obavy pred nekvalitnou erekciou, či predčasným vyvrcholením veľmi často aj zlyhanie erekcie nakoniec aj prinesie. Ďalej, situácia keď erekcia zlyhá je voda na mlyn ďalším psychickým náporom – je to bludný kruh.

❓ Prečo sa mi pri erekcii nedá močiť?

Pretože vtedy je váš penis nastavený na vylúčenie inej tekutiny. Áno, hádate správne – vášho ejakulátu.

❓ Dá sa oslabená erekcia riešiť tabletkami?

Dá, ide len o to o akom type tabletiek sa teraz bavíme. Ak máte na mysli tabletky na predpis, tak tie sa užívajú jedine na odporúčanie lekára (známe modré tabletky). Ak máte na mysli prípravky s prírodným zložením, tak na tie vám vyšetrenie u lekára nie je treba, môžete ich využiť aj ako prevenciu nepriaznivého stavu – pomáhajú so zlepšením prekrvenia, čím zvyšujú potenciu a povzbudzujú libido.

 

❓ Sú tabletky riešením?

 

💡  Tabletky s prírodným zložením majú pri problémoch s erekciou naozaj svoj význam. No vedzte, že to nie sú žiadne lieky a účinnosť v tomto smere ani nemožno porovnávať. Voľne dostupné prípravky a doplnky na erekciu fungujú na princípe dlhodobého pôsobenia na pohlavnú sústavu muža a sú dobré aj ako prevencia neželaných stavov (oslabená erekcia, nízke libido, problémy s potenciou, predčasnou ejakuláciou…)

Tabletky na erekciu - erekciaMajú prírodné zloženie, neobsahujú žiadne synteticky vyrobené látky, takže sa netreba obávať žiadnych negatívnych účinkov. Dajú sa kúpiť bez lekárskeho vyšetrenia a receptu. V ich zložení nájdete mnohé afrodiziaká a látky, ktoré majú nepochybne podporné účinky na libido, erekciu a potenciu všeobecne. Zameranie tabletiek je pomerne široké, nie len striktne na erekciu. No práve v tejto oblasti je ich účinok zvyčajne najviac viditeľný.

Aby ich užívanie prinieslo aj želateľné výsledky, musíte sa riadiť niektorými zásadami. Neužívajte nadmieru alkoholických nápojov. Bez výnimky dodržiavajte výrobcom stanovenú maximálnu dennú dávku. Tabletky sa oplatí užívať dlhšie a aj navzdory tomu, že pri niektorých z nich výrobca tvrdí, že stačí užiť iba 1-2 tabletky pred stykom. Skúsenosti (moje, ale aj ostatných mužov) hovoria, že práve dlhodobejšie užívanie naozaj prináša v tomto smere svoje ovocie (optimálne 2-3 mesiace – podľa potreby).

 

TOP 5 prípravkov na erekciu

 

názovurčenie a výhodypredajcacena
30 kapsúl
Vimax
Vimax
➡️ prírodný výživový doplnok na erekciu
✅ kvalitná erekcia, oddialenie ejakulácie
✅ perfektné prekrvenie penisu pri erekcii - zvýšená citlivosť
Vimax.sk - eshop

⭐️ doručenie do 48 hodín
⭐️ doprava zadarmo pre celú SR
⭐️ prehľadný a jednoduchý eshop

39,00 €
Chcem vedieť viac
15 kapsúl
Erexan
Erexan
✅ okamžité posilnenie erekcie
✅ viac výdrže a chuti na sex
✅ jednoduché užívanie
✅ prírodné zloženie
✅ cena adekvátna účinkom
Erexan.sk - eshop

⭐️ možnosť osobného vyzdvihnutia v Ivanke pri dunaji do niekoľkých hodín
⭐️ doručenie kuriérom do 48 hodín od objednania
⭐️ +421 (0) 222 200 921 infolinka v prac. dni (od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30)

24,90 €
Chcem vedieť viac
24 tabliet
eJoy
eJoy recenzia prípravku, skúsenosti
➡️ top erekcia aj pre starších pánov
➡️ určený aj na dlhodobé užívanie
✅ vynikajúce účinky na erekciu a zvýšenie chuti na sex
✅ pomáha predlžovať trvanie styku
✅ vďaka kvalitnému zloženiu aj priaznivý vplyv na prostatu
eJoy.sk - eshop

⭐️ aktívna telefonická podpora (Pon – Pia / 8:00 – 16:00)
⭐️ rýchle doručenie (kuriérom do 48 hodín)

25,90 €
Chcem vedieť viac
12 tabliet
Proerecta
Proerecta
➡️ tabletky na podporu erekcie a zvýšenie libida
✅ účinná podpora erekcie
✅ nástup účinkov do hodiny
✅ žiadne vedľajšie účinky
Proerecta.com - eshop

⭐️ český eshop so zastúpením na Slovensku
⭐️ dodanie tovaru najneskôr do 2 dní
⭐️ diskrétne balenie bez popisu

22,00 €
Chcem vedieť viac
Zerex
všetky Zerex prípravky - Klasik, Extralong, Ultragold
➡️ Zerex Ultragold pre starších mužov na dlhodobé užívanie
➡️ Zerex Klasik na podporu erekcie
➡️ Zerex Extralong na predĺženie styku
✅ známa a overená kvalita
✅ množstvo spokojných zákazníkov - pozitívne recenzie
✅ priaznivý pomer cena / kvalita / spokojnosť
✅ 3 špecifické produkty
Zerex.sk - eshop

⭐️ veľmi rýchle doručenie (väčšinou do 2 dní)
⭐️ časté akcie a zľavy
⭐️ v pracovných dňoch dostupná infolinka 0850 444 777

29,00 €
Chcem vedieť viac

‼️ Upozornenie:

Cieľom nášho webu je informovať aj o zdravotných poruchách týkajúcich sa sexuality, pohlavnej sústavy… Obsah tohto článku je tvorený z voľne dostupných zdrojov. Nie je konzultovaný s odborníkmi, to jest osobami, ktoré majú oprávnenie predpisovať či vydávať lieky. V žiadnom prípade tak neručíme za následky, ktoré by mohli vyplynúť s nekontrolovaného použitia tu odprezentovaných informácií. V prípade, ak riešite akýkoľvek viac či menej závažný zdravotný problém, na prvom mieste je vždy vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci! Odporúčania uvedené v článku sú len informatívneho charakteru, v žiadnom prípade nenahrádzajú lekára!