Liečivá

Liečivá - účinné látky liekov na erekciu a predčasnú ejakuláciuLiečivá či účinné látky sú preparáty, ktoré sa používajú na ochranu či obnovu zdravia, na zmiernenie chorobných prejavov ale aj na rozpoznanie ochorenia. Účinok takejto látky je potom výsledkom jej pôsobenia „v spolupráci“ so samotným organizmom. My sa teraz bližšie pozrieme na liečivá zamerané na oblasť potencie a sexuálneho života muža.

Účinných látok – liečív na riešenie rôznych sexuálnych porúch (hlavne však porúch erekcie či ejakulácie) je hneď niekoľko. Súčasťou najznámejšej tabletky na erekciu – Viagry je liečivo s názvom sildenafil. Po obrovskom úspechu sa na trh dostali aj ďalšie účinné látky na erektilnú dysfunkciu ako tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra), avanafil (Spedra) ale napríklad aj dapoxetín (Priligy), ktorý je určený k liečbe predčasnej ejakulácie. V zátvorkách sú spomenuté originálne lieky, ktoré obsahujú spomínané liečivá, no dostupné sú dnes už aj mnohé generiká. Čo je vlastne bezpečná terapeutická alternatíva, pričom účinná zložka, obsah, dávková forma a aj použitie generického lieku sú obdobné ako v prípade originálneho lieku.

💡 TIP: Ak hľadáte rýchle a pohodlné riešenie, odporúčam vám tieto prírodné tabletky na posilnenie erekcie: ✅ eJoyZerex či ✅ Proerecta a na pomoc pri predčasnom vyvrcholení: ✅ eJoy LONGZerex Extralong a ✅ Erexan Kontrol.

Liečivá – o čom je vlastne reč

Slovenský liekopis hovorí, že:

Liečivá sú ľubovoľné zložky liekov, ktoré poskytujú farmakologický účinok alebo iný priamy účinok pri diagnóze, liečbe alebo prevencii choroby. (Min. zdravotníctva SR, Slovenský liekopis, prvé vydanie, Herba s.r.o., Bratislava 1997, zdroj: wikipedia)

Zákon NRSR 545/2006 Z.z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach §2 ods. 8 hovorí, že:

Liečivá sú chemicky jednotné alebo nejednotné látky ľudského, rastlinného, živočíšneho, chemického alebo prírodného pôvodu, ktoré sú nositeľom biologického účinku využiteľného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Liečivá sú teda účinné látky, ktoré majú evidentnú schopnosť cielene pôsobiť na organizmus. Slúžia ako na liečenie ochorení, tak aj na určovanie diagnózy, či na ovplyvňovanie niektorých funkcií organizmu (napríklad antikoncepcia). Každé liečivo, vrátane tých, ktoré majú rastlinný či živočíšny pôvod, má okrem žiadúcich účinkov aj účinky nežiadúce (ktoré sa neprejavujú u každého, ale riziko tu stále je).

Sildenafil

Medzi najznámejšie liečivá na impotenciu (respektíve erektilnú dysfunkciu) vôbec patrí Sildenafil. Ak vám to nehovorí veľa, tak Viagra určite áno. Presne táto látka totiž tvorí základ jej účinku. Sildenafil patrí medzi takzvané inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (iPDE-5), to znamená, že vďaka nemu sa laicky povedané zvyšuje účinnosť oxidu dusnatého v tele, čo je základným faktorom vzniku erekcie – pevnej a stabilnej až do konca sexuálnej stimulácie (pohlavného styku).

➡️ Základné informácie o liečive

 • vznik liečiva sa datuje už do roku 1989, patent bol získaný v roku 1996 a od roku 1998 je schválené na predaj ako liek na erektilnú dysfunkciu
 • originálnym liekom so sildenafilom je Viagra, po ukončení jej patentu sú dostupné aj mnohé generické lieky – schválené a povolené ako Sildenafil Sandoz, Sildenafil Mylan, Taxier, Katora a ďalšie, všetky spomínané lieky sú u nás predpis
 • existuje však aj množstvo u nás neregistrovaných a nepovolených liekov, ktorých predaj je nelegálny, najznámejšie sú indické generiká so sildenafilom v zložení ako Kamagra, Lovegra a veľa ďalších…
 • nástup účinkov sildenafilu je do hodiny po užití, účinok samotný pretrváva individuálne ešte 4-6 hodín
 • Sildenafil sa používa na liečbu mužov s erektilnou dysfunkciou (ojedinele aj na liečbu príznakov pľúcnej arteriálnej hypertenzie)

💡 Prečítaj si o Sildenafile viac

Tadalafil

Tadalafil patrí takisto medzi známe liečivá na impotenciu a jeho príchod na trh sprevádzali mnohé očakávania. Podobne ako sildenafil aj jeho najbližší nasledovník tadalafil je inhibítor fosfodiesterázy typu 5 a je primárne určený na liečbu erektilnej dysfunkcie mužov. No v tomto smere podobnosť viacmenej končí. Tadalafil (originálny liek Cialis) má výrazne dlhšie trvanie účinku (až 36 hodín) a okrem impotencie „má dosah“ aj na zväčšenú prostatu či pľúcnu arteriálnu hypertenziu.

➡️ Základné informácie o liečive

 • prvé testovanie tohto liečiva prebehlo už do roku 1994, no až v roku 2003 bolo schválené na predaj ako liek na erektilnú dysfunkciu
 • originálnym liekom s tadalafilom je Cialis, existujú však aj ďalšie generické lieky – schválené a povolené ako Tadalafil Sandoz, Tadalafil Mylan, Gerocilan, Rekifre či Zenavil, všetky spomínané lieky sú u nás predpis
 • existuje však aj viacero u nás neregistrovaných a nepovolených liekov, ktorých predaj je nelegálny, najznámejšie sú generiká s tadalafilom v zložení z Indie ako Tadagra, Tadalis, Vikalis a ďalšie…
 • nástup účinkov tadalafilu je zvyčajne do 30 minút po užití, účinok samotný pretrváva individuálne ešte 36 hodín (najviac viditeľný vplyv na erekciu je však len prvých 10-15 hodín)
 • Tadalafil sa používa na liečbu mužov s erektilnou dysfunkciou (menej často tiež pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty a na liečbu príznakov pľúcnej arteriálnej hypertenzie)

💡 Prečítaj si o Tadalafile viac

Vardenafil

Vardenafil je v poradí tretia účinná látka, ktorá sa dostala na trh, zameraná na liečbu erektilnej dysfunkcie. Takisto ako predošlé liečivá je inhibítorom PDE-5, čiže zvyšuje účinnosť oxidu dusnatého pričom výsledkom je optimálna erekcia. Nevyhnutným predpokladom týchto účinkov je však sexuálna stimulácia. Originálnym preparátom s obsahom Vardenafilu je liek zvaný Levitra.

➡️ Základné informácie o liečive

 • vardenafil (Levitra) bol vyvinutý v roku 2003 primárne ako liek na erektilnú dysfunkciu (u nás dostupný od roku 2004)
 • originálnym liekom s vardenafilom je spomínaná Levitra, – u nás a ďalších krajinách, inde je registrovaný pod inými názvami ako napríklad Staxyn, Levitra Soft, Vivanza… všetky spomínané lieky sú u nás predpis
 • existuje však aj viacero u nás neregistrovaných a nepovolených liekov, ktorých predaj je nelegálny, najznámejšie sú generiká s vardenafilom v zložení ako Vardeforce, Vilitra, Valif a ďalšie…
 • nástup účinkov vardenafilu môže byť podľa niektorých zdrojov až extrémne rýchly – aj do 10 minút (zvyčajne však 15-30 minút), účinok samotný pretrváva individuálne podobne ako u sildenafilu ešte 5-6 hodín
 • Vardenafil sa používa na liečbu mužov s erektilnou dysfunkciou (niektoré štúdie potvrdzujú priaznivý vplyv tejto látky aj na oddialenie vyvrcholenia, ale k oficiálnej liečbe sa na tento účel nepoužíva)

💡 Prečítaj si o Vardenafile viac

Avanafil

Avanafil je látka, ktorá zapadá medzi liečivá na erektilnú dysfunkciu ako zatiaľ posledný dielik. Jedná sa o ďalší iPDE-5, ktorá funguje na podobnom princípe ako ostatne spomínané účinné látky. Zaujímavosťou je, že v porovnaní so sildenafilom napríklad (Viagra) má rýchlejší a viditeľnejší nástup a o niečo dlhšiu dobu účinkov. Originálny liek s avanafilom je Spedra, stretnúť sa však už môžete aj s nejakým jej generikami, tie sú však u nás neregistrované a ich predaj nepovolený.

➡️ Základné informácie o liečive

 • avanafil (Spedra) bol schválený v roku 2013 (USA) a 2014 (EÚ) ako liek na erektilnú dysfunkciu
 • originálnym liekom s avanafilom je spomínaná Spedra a patrí medzi lieky, ktoré sú u nás predpis
 • existuje však už aj niekoľko neregistrovaných a nepovolených liekov, ktorých predaj je u nás nelegálny, najznámejšie takéto generiká avanafilu sú AvaForce, Stendra či Super Avana
 • nástup účinkov avanafilu je takisto rýchly – do 20-30 minút od užitia dávky, účinok samotný pretrváva individuálne ešte 5-6 hodín
 • látka je ešte stále pomerne nová a preto doteraz prebiehajú štúdie o jej účinnosti a prípadných nežiadúcich vplyvoch na náš organizmus
 • Avanafil sa používa výhradne na liečbu mužov s erektilnou dysfunkciou

💡 Prečítaj si o Avanafile viac

Dapoxetín

Posledná látka, ktorú tu ešte obšírnejšie spomeniem je dapoxetín. Ten patrí medzi liečivá, ktoré sú určené na liečbu príliš rýchlej či predčasnej ejakulácie. Ide o špecifický inhibítor spätného vychytávania serotonínu, ktorý pôsobí na centrálnu nervovú sústavu – spomaľuje prenos vzruchov v mozgu zo sexuálneho vzrušenia a tým predlžuje dobu do vyvrcholenia muža. Najznámejší liek s touto látkou v zložení je Priligy a u nás aj jediný legálne dostupný prípravok s dapoxetínom v zložení.

➡️ Základné informácie o liečive

 • dapoxetín je známy už od 80-tych rokov minulého storočia (sprvu bol využívaný ako antidepresívum), neskôr sa zistili pozitívne účinky pri predčasnej ejakulácii
 • originálnym liekom s dapoxetínom je Priligy a aj tento patrí medzi lieky, ktoré sú u nás predpis
 • existuje však už aj niekoľko neregistrovaných a nepovolených liekov, ktorých predaj je u nás nelegálny, medzi najznámejšie generiká s dapoxetínom v zložení sú lieky indickej proveniencie ako Dapoxy, ale aj rôzne kombinácie liečív v 1 preparáte ako Super Vikalis (dapoxetín + tadalafil), Super Kamagra (dapoxetín + sildenafil), Cenforce D (dapoxetín + sildenafil)
 • dapoxetín sa obvykle užíva 1 až 3 hodiny pred stykom a maximálne 1 dávka v priebehu 24 hodín
 • po 4 týždňoch (či 6 dávkach) je potrebné sa dostaviť na kontrolu k lekárovi, ktorý dapoxetín (Priligy) na liečbu poruchy predpísal
 • účinnosť dapoxetínu je reálne preukázaná, ale intenzita účinku u mužov má značne individuálny charakter
 • negatívom tejto látky sú vedľajšie účinky, pričom sa dokonca môžu vyskytnúť aj problémy s erekciou
 • Dapoxetín sa u nás používa výhradne na liečbu mužov s predčasnou ejakuláciou

💡 Prečítaj si o Dapoxetíne viac

Pár slov na záver

So všetkými spomínanými liečivami sa okrem pozitívnych účinkov v oblasti, na ktorú sú zamerané, spájajú žiaľ aj rôzne kontraindikácie a vedľajšie účinky. Takto by malo ísť v podstate o vážnu potrebu liečenia porúch a nie o rekreačné užívanie týchto liekov, ktoré sú dokonca dostupné iba na lekársky predpis. Žiaľ väčšina mužov riskuje svoje zdravie kupovaním podobných tabletiek na čiernom trhu. Ja osobne som skôr za prirodzené spôsoby zlepšenia potencie a sexuálnej kondície. Najmä ak sa jedná o prírodné látky, ktoré sú svojim pozitívnym vplyvom známe aj stovky rokov. Najjednoduchšie si príjem týchto látok zabezpečíte užívaním kvalitných výživových doplnkov…

 

Tabletky na erekciu bez receptu, ktoré som osobne vyskúšal

Ja mám dobré skúsenosti s tabletkami na erekciu, ktoré sú voľne dostupné a ich zloženie je striktne prírodné. K týmto doplnkom som sa dostal aj vďaka tomu, že v minulosti som určité problémy s erekciou pociťoval aj ja sám. Okrem zlepšenia mojej životosprávy (minimum alkoholu, žiadne cigarety, viac pohybu) som sa obrátil aj na tabletky. A našiel som viaceré, ktoré mi pomohli dostať sa do svojej pôvodnej sexuálnej sily a kondície. Kým som však našiel tie, ktoré stoja naozaj zato, vyskúšal som desiatky rôznych prípravkov…

Princíp a účinky tabliet na podporu erekcie

💡  Tabletky s prírodným zložením majú pri problémoch s erekciou naozaj svoj význam. No vedzte, že to nie sú žiadne lieky a účinnosť v tomto smere ani nemožno porovnávať. Voľne dostupné prípravky a doplnky na erekciu fungujú na princípe dlhodobého pôsobenia na pohlavnú sústavu muža a sú dobré aj ako prevencia neželaných stavov (oslabená erekcia, nízke libido, problémy s potenciou, predčasnou ejakuláciou…).

Prírodné tabletky na erekciu - potraviny na erekciuMajú prírodné zloženie, neobsahujú žiadne synteticky vyrobené látky, takže sa netreba obávať žiadnych negatívnych účinkov. Dajú kúpiť bez lekárskeho vyšetrenia a receptu. V ich zložení nájdete mnohé afrodiziaká (výťažky z rastlín) a látky, ktoré nepochybne majú podporné účinky na libido, erekciu a potenciu všeobecne. Zameranie tabletiek je teda pomerne široké (dokonca niektoré podporujú spermatogenézu, či správnu ejakuláciu), nie len striktne na erekciu. No práve v tejto oblasti je ich účinok zvyčajne najviac viditeľný.

Aby ich užívanie prinieslo aj želateľné výsledky, musíte sa riadiť niektorými zásadami. Neužívajte nadmieru alkoholických nápojov. Bez výnimky dodržiavajte výrobcom stanovenú maximálnu dennú dávku. Tabletky sa oplatí užívať dlhšie a aj navzdory tomu, že pri niektorých z nich výrobca tvrdí, že stačí užiť iba 1-2 tabletky pred stykom. Skúsenosti (moje, ale aj ostatných mužov) hovoria, že práve dlhodobejšie užívanie naozaj prináša v tomto smere očakávaný efekt. Optimálna doba užívania? 2-3 mesiace – podľa potreby.

Najlepšie tabletky na erekciu s prírodným zložením

A ktoré tabletky ma najviac oslovili? Tu sú so stručným popisom spolu s cenou a odkazom na detailnú recenziu:

názovurčenie a výhodypredajcacena
24 tabliet
eJoy
eJoy recenzia prípravku, skúsenosti
➡️ top erekcia aj pre starších pánov
➡️ určený aj na dlhodobé užívanie
✅ vynikajúce účinky na erekciu a zvýšenie chuti na sex
✅ pomáha predlžovať trvanie styku
✅ vďaka kvalitnému zloženiu aj priaznivý vplyv na prostatu
eJoy.sk - eshop

⭐️ aktívna telefonická podpora (Pon – Pia / 8:00 – 16:00)
⭐️ rýchle doručenie (kuriérom do 48 hodín)

25,90 €
Chcem vedieť viac
Zerex
všetky Zerex prípravky - Klasik, Extralong, Ultragold
➡️ Zerex Ultragold pre starších mužov na dlhodobé užívanie
➡️ Zerex Klasik na podporu erekcie
➡️ Zerex Extralong na predĺženie styku
✅ známa a overená kvalita
✅ množstvo spokojných zákazníkov - pozitívne recenzie
✅ priaznivý pomer cena / kvalita / spokojnosť
✅ 3 špecifické produkty
Zerex.sk - eshop

⭐️ veľmi rýchle doručenie (väčšinou do 2 dní)
⭐️ časté akcie a zľavy
⭐️ v pracovných dňoch dostupná infolinka 0850 444 777

29,00 €
Chcem vedieť viac
12 tabliet
Proerecta
Proerecta
➡️ tabletky na podporu erekcie a zvýšenie libida
✅ účinná podpora erekcie
✅ nástup účinkov do hodiny
✅ žiadne vedľajšie účinky
Proerecta.com - eshop

⭐️ český eshop so zastúpením na Slovensku
⭐️ dodanie tovaru najneskôr do 2 dní
⭐️ diskrétne balenie bez popisu

22,00 €
Chcem vedieť viac
30 kapsúl
Vimax
Vimax
➡️ prírodný výživový doplnok na erekciu
✅ kvalitná erekcia, oddialenie ejakulácie
✅ perfektné prekrvenie penisu pri erekcii - zvýšená citlivosť
Vimax.sk - eshop

⭐️ doručenie do 48 hodín
⭐️ doprava zadarmo pre celú SR
⭐️ prehľadný a jednoduchý eshop

39,00 €
Chcem vedieť viac
30 + 15 tabliet zdarma
E-reX 24
E-reX 24
➡️ doplnok stravy pre podporu erekcie
✅ pevnejšia erekcia
✅ lepšia výdrž, častejší sex
✅ prírodné zloženie (exotická muira puama, yerba maté + zinok)
✅ vhodný na dlhodobé užívanie
EreX24.sk - eshop

⭐️ garancia vrátenia peňazí
⭐️ TERAZ AKCIA - 15 tabliet zadarmo
⭐️ zásielka v diskrétnom balení

31,99 €
Chcem vedieť viac
15 kapsúl
Erexan
Erexan
✅ okamžité posilnenie erekcie
✅ viac výdrže a chuti na sex
✅ jednoduché užívanie
✅ prírodné zloženie
✅ cena adekvátna účinkom
Erexan.sk - eshop

⭐️ možnosť osobného vyzdvihnutia v Ivanke pri dunaji do niekoľkých hodín
⭐️ doručenie kuriérom do 48 hodín od objednania
⭐️ +421 (0) 222 200 921 infolinka v prac. dni (od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:30)

24,90 €
Chcem vedieť viac
60 kapsúl
Aphrodisia V pre mužov
Aphrodisia V pre mužov
➡️ výživový doplnok na zlepšenie erekcie, libida a sexuálneho výkonu
✅ prírodné zloženie bez prídavných látok
✅ dostupný bez receptu
✅ dobrá cena
✅ pre všetkých mužov
Aphrodisia.sk - eshop

⭐️ doprava cez Slovenskú poštu zdarma
⭐️ časté zľavy a akcie (skontrolujte či neprebieha)

24,90 €
Chcem vedieť viac

‼️ Upozornenie:

Cieľom nášho webu je informovať aj o význame rôznych prírodných a syntetických látok tak, aby si čitateľ mohol vytvoriť lepší obraz aj o tejto problematike. V žiadnom prípade však neručíme za následky, ktoré by mohli vyplynúť s nekontrolovaného použitia tu odprezentovaných informácií. V prípade, že riešite akýkoľvek viac či menej závažný zdravotný problém, je každopádne na prvom mieste vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci! Odporúčania uvedené v článku sú len informatívneho charakteru, v žiadnom prípade nenahrádzajú lekára!