Indol-3-karbinol, alebo I3C – prírodná látka, ktorá sa odpo...