Escapelle – núdzová antikoncepčná tabletka po, všetky potre...